Noli me tangere buod ng pag dating ni ibarra perfume de mujer online dating


01-Jul-2017 15:36

Kabilang sa mga pasahero ang mag-aalahas na si Simoun, si Isagani, at si Basilio.

Labintatlong taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Elias at si Sisa.

"Nanlalamlam ang lampara," ang pansin na di mapalagay na Kapitan Heneral.

"Utang na loob, ipakitaas ninyo, Pari Irene, ang mitsa." Kinuha ni Isagani ang lampara, tumakbo sa azotea at inihagis ito sa ilog.

Kaagad siyang nagtungo kay Simoun upang umanib sa paghihimagsik.

Sinamantala ni Simoun ang ganitong pagkakataon upang ipakita sa binata ang bomba na kanyang ginawa.

Ito ay isang lampara na may hugis-granada at kasinalaki ng ulo ng tao.

Upang maisagawa ni Simoun ang kanyang balak na paghihiganti, ay nakipagsama siya sa negosyo kay Don Timoteo Pelaez, ang ama ni Juanito.

Ang mga estudyante naman, upang makapaglubag ang kanilang samâ ng loob ukol sa kabiguang natamo, ay nagdaos ng isang salusalo sa Panciteria Macanista de Buen Gusto.

Sa mga talumpating binigkas habang sila'y nagsisikain ay tahasang tinuligsa nila ang mga prayle.

Nakarating si Basilio sa San Diego at sa isang makasaysayang pagtatagpo ay nakita niya si Simoun na pagdalaw sa libingan ng kanyang ina sa loob ng libingan ng mga Ibarra.

Nakilala niyang si Simoun ay si Ibarra na nagbabalatkayo; Upang maitago ang ganitong lihim, ay tinangka ni Simoun na patayin si Basilio.

Habang ang Kapitan Heneral ay nagliliwaliw sa Los Baños, ang mga estudyanteng Pilipino ay naghain ng isang kahilingan sa Kanya upang magtatag ng isang Akademya ng Wikang Kastila.You Date has Christian Dating, Asian Dating, Jewish Singles, Black Dating, Senior Singles, Gay Dating. Simply browse online personals to find your match, view photos, send a wink or message.… continue reading »


Read more